บริการ

238 view 02 / 05 / 2023

เซ็ตอาหารเหนือ

ลาบหมู แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู จอผักกาด ไส้อั่ว ข้าวเหนี่ยว

รายละเอียด

เซ็ตอาหารเหนือ

ลาบหมู แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู จอผักกาด ไส้อั่ว ข้าวเหนี่ยว