ข่าวสารและโปรโมชั่น

Our Location

2,911 view 20 / 11 / 2017

นาหญ้าฟาร์ม มีน้ำล้อมรอบ แบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์เป็นสัดส่วนสำหรับ การจัดกิจกรรม และการเกษตร ใช้งานอย่างคุ้มค่า 

มีลำน้ำล้อมรอบสร้างเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างลงตัว